Svenska skolsystemet

Det svenska skolsystemet är välplanerat och all utbildning är kostnadsfri för boende i Sverige. Den så kallade grundskolan består av 10 årskurser, från förskoleklass upp till nionde klass.

Förskoleklassen börjar barnen i det året de fyller sex år, på höstterminen som alltid startar i augusti. Klass F-3 kallas lågstadiet, 4-6 är mellanstadiet och 7-9 är högstadiet. Dessa 10 årskurser är obligatoriska och måste alltså genomföras av alla barn som bor i landet. Utbildningen kan genomföras inom två olika skolformer, antingen skolor i kommunal regi eller helt privatägda. 

Efter att barnen avslutat nionde klass så går de flesta vidare till treårig gymnasieskola, där eleven själv väljer vilket program de vill söka in till. Det finns både arbetsinriktade gymnasieprogram och gymnasieprogram som är enbart teoretiska. Även om gymnasieskolan inte är obligatorisk enligt lag så är det varje kommuns ansvar att följa upp alla personer under tjugo år om de inte går i gymnasieskolan. Gymnasiet ger högskolebehörighet till grundläggande kurser och program.

Den svenska myndighet som har ansvar för att alla svenska barn får den utbildning det Svenska skolsystemet ska erbjuda är Skolverket. På deras hemsida kan du läsa mer om hur de gör för att säkerställa kvalitén på den svenska skolan. Här finns även svar på vanliga frågor och guider för hur olika situationer kan och bör hanteras.

Historia om skolsystemet

Det svenska skolsystemet har inte alltid sett likadant ut, och det är fortfarande öppet för förändringar. För några år sedan så ändrades till exempel betygssystemet till ett helt nytt system. Det var på 1800-talet som den svenska skolan började utformas, från början kallades den folkskolan och började som en 4-årig utbildning. År 1936 hade folkskolan utvecklats till en obligatorisk 7-årig utbildning men än var inte utvecklingen slut.

År 1950 utökades det till 8 år och till 9 år 1972. Men i början detta året, från januari 2018, är även förskoleklassen obligatorisk. Sverige erbjuder även förskola till barn från ett år, vilket tidigare enbart kallades barnomsorg. Nu räknas det dock in i skolsystemet, och förskolan har sedan 1998 en läroplan med bland annat information om värderingar och undervisningens mål. Förskolan är viktig då oftast båda föräldrarna har sysselsättning i dagens Sverige.

Ämnen och betyg

I svensk grundskola läser barnen många olika ämnen, men för att kunna få gymnasiebehörighet behöver de ha slutfört sina studier och klarat av nionde klass. De behöver ha lägst godkänt i matematik, svenska och engelska. Som elev i svensk grundskola lär du dig även historia, biologi, samhällskunskap och mycket mer. Det finns även praktiska ämnen som bild, slöjd och musik, allt för att barnen ska få en så komplett utbildning som möjligt.

Svensk skola har haft flera olika betygssystem genom åren, mestadels bestående av olika bokstäver och bokstavskombinationer men även ett siffersystem har funnits. Fram tills på 1960-talet fick man också betyg i uppförande. Dagens betygssystem introducerades år 2011 och består av bokstäver från A till F, varav F är underkänt och de andra är olika grader av godkänt. Sedan höstterminen 2012 får eleverna betyg från årskurs 6 istället för årskurs 8 som innan.