Svenska skolformer

Den svenska skolan har utvecklats till att idag bestå av ett flertalet olika former av skolgång, inte bara den klassiska kommunala skolan. Förr i tiden var det vanligt att de som hade gott om pengar skickade sina barn till olika internatskolor där undervisningen höll en annan kvalitet. På de här internatskolorna var det ofta även ett betydligt hårdare och strängare klimat för barnen som gick där. Idag är skolsystemet detsamma för alla skolformer, det vill säga med årskurser och betygssystem men lärartäthet och andra faktorer kan skilja mellan kommunala och privata skolor. 

Två kända internatskolor som fortfarande finns kvar i Sverige är ”Lundsberg skolan” och ”Grennaskolan”, som dessutom har varit i blåsväder de senaste åren på grund av olika skandaler som innehållit våld av olika slag. Går man på internat så bor man också på skolan, eller i ett elevhem kopplat till skolan, men de flesta internatskolor erbjuder också en variant där eleverna kan gå på själva skolan men bo kvar i hemmet.

Friskolor

De friskolor som finns i Sverige måste sedan 2011 följa samma läroplan som de kommunala skolorna har idag. Det som ofta skiljer en friskola åt från de kommunala skolorna är att de många gånger har specifik inriktning mot exempelvis användande av teknologi i undervisningen, men det kan även handla om en estetiskt inriktning som musik eller teater eller annat. Men det finns även friskolor med en allmän inriktning.

De svenska friskolorna är finansierade via skattemedel och något som kallas ”skolpeng”. Detta betyder att skolan får ett visst belopp varje år per elev som de tar in, istället för en klumpsumma som ska fördelas av dem själva. Den första kommunala friskolan som öppnade i Sverige var Rösjöskolan i Sollentuna, och denna skola grundades år 1995. Fler och fler lärare väljer även att undervisa i privata skolor för att förbättra sina lönevillkor

Kommunala skolor

Den skolform som är absolut vanligast i Sverige idag är den kommunala skolan, som bedrivs med skattemedel och skolpeng från hela svenska folket. De flesta barn och ungdomar går idag i en kommunal skola då många anser att det känns tryggare, och man vet vad man får i en sådan skolform. Utbildningen måste hålla en viss standard i dessa skolor och läroplanen är den samma på alla skolor.

Det finns som sagt ett flertalet olika skolformer inom Sverige och idag har man som förälder en större valmöjlighet när det kommer till skolval. Något annat som har förändrats under de senaste åren är att elever inte längre är tvungna att gå i skolan där man bor utan kan själv välja var man vill gå. Tidigare tillämpades närhetsprincipen, och när den användes så fick elever inte välja skola.