Pedagoger i skolmiljö

Skolan saknar personal. Det är ett faktum. Utan personal ingen skola. Ingen skola ingen undervisning. Underbemanningen i skolan löses oftast genom lärarvikarier, vilka kan ha skilda kompetenser vad det gäller ämneskunskaper, pedagogik och undervisning men saknar lärarutbildning. Får man en bra vikarie kommer man som elev minnas den personen. Kanske gör en vikarie ett större intryck än vad ordinarie lärare lyckas göra? Eller så är det precis tvärt om. Skolan bemannas med inhyrd pedagog och eleverna önskar att deras ordinarie lärare ska komma tillbaka.

Personaltäthet och undervisning

Är formeln för en god undervisning och ett bra klassrumsklimat en hög personaltäthet per elev? Till viss del är det säkert så. Har en lärare en klass där flertalet elever är i behov av olika former av särskilt stöd kan en elevassistent vara ett sätt för att avlasta klass- eller ämneslärarna. Eleverna i skolan är på ett eller annat sätt ofta i behov av att ha flera vuxna omkring sig för att få en bra skoldag och en god undervisning. Användningen av lärarassistenter, elevassistenter och mentorer är behövligt i skolan.

Klassrumsklimat och flera pedagoger

En av de viktigaste uppgifterna som pedagoger i skolmiljö har att ansvara över är ett bra, trivsamt och lärorikt klassrumsklimat. Hur skapas ett sådant? Ett sätt kan vara att vara fler än en lärare i klassen. Genom att vara flera vuxna i klassrummet – med hjälp av en lärarassistent eller en elevassistent – ges möjligheten till att samspela i klassrummet. Om någon elev behöver extra stöd eller uppmärksamhet kan detta ges genom övrig personal på plats. Att lära känna eleverna och förstå deras situation och förkunskaper – det är vägen till ett bra klassrumsklimat. Att öka ditt inflytande i skolan som helhet kan även möjliggöra för dig att införa de förändringar som du vet krävs i ditt klassrum. 

En bra och en dålig pedagog

Ingen föds till lärare. Vill man bli en bra pedagog behövs det övning för att åstadkomma detta. Övning ger, som vi vet, färdighet. Detta gäller både elever och pedagoger.

Undervisning bygger på tre pelare – vad, hur och varför. En bra pedagog vet vad eleverna ska lära sig och har ämneskunskaperna för att bedriva god undervisning. En bra pedagog vet även hur man lär sig, vilket såklart skiljer sig mellan eleverna i en klass. En bra pedagog kan och vill entusiasmera och motivera eleverna till varför detta är viktig kunskap att lära sig.

En dålig pedagog kan sägas vara direkta motsatsen till en bra pedagog. Har man inte ämneskunskaperna kommer undervisningen på ett eller annat sätt bli lidande. Är man inte väl förberedd och har planerat undervisningen blir resultatet därefter. En dålig pedagog kan inte motivera ett bra svar på frågan och förstår inte att elever tänker, gör och lär sig på olika sätt. Dåliga pedagoger ändrar inte sin undervisning om eleverna inte lär sig då intresset av hur eleverna lär sig på bästa sätt inte finns där.