Om läraryrket

För att vara lärare i grundskolan i Sverige idag krävs det en högskoleexamen på cirka fyra år. Du kan utbilda dig till lärare inom många olika ämnen och oftast väljer du två olika ämnen att examineras i. Till exempel religion och idrott eller matematik och fysik och så vidare. Idag krävs det även enligt lag att du måste ha en så kallad lärarlegitimation för att få vara ansvarig lärare.

Olika typer av lärare

Det finns olika typer av lärare att utbilda sig till. Du kan studera till att bli förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare eller folkhögskollärare. Alla dessa utbildningar finns vid flera av Sveriges universitet och högskolor med undantag för folk högskolelärare som endast finns vid Linköpings Universitet. De här utbildningarna är olika långa och kräver olika kunskaper från den som studerar. En förskollärare arbetar sedan endast inom förskolan, tidigare kallat dagis. En grundskolelärare undervisar i årskurs 1 till 9 och där väljer man själv inriktning på sin utbildning.

Inte bara lärare

De flesta som arbetar som lärare, eller som har arbetat inom yrket, kan intyga att man oftast inte bara är en pedagog som lär ut saker, du är även psykolog, mamma, pappa och en vän.

Livet är inte alltid svart eller vitt och ibland kan en lärare bli tvungen att lämna sin roll som undervisare. Att vara ungdom idag är många gånger mycket svårt med all press och stress man utsätts för. Det är ett ganska hårt klimat att växa upp i och ibland behövs en hjälpande hand.

Läraryrket idag

Det är idag en enorm brist på lärare i Sverige och det har bara blivit värre och värre genom årens gång. Det saknas lärare överallt och i alla dess former men de lärare det saknas flest av är speciallärare. Det saknas inte bara ordinarie lärare, det är även ont om vikarier som ska täcka upp när de ordinarie är sjuka eller måste vara lediga. Detta ökar stressen för alla inblandade och risken finns att kvaliteten på utbildningen försämras när belastningen blir så pass hög.

Det finns även en stor andel lärare som kommer gå i pension inom några år och idag är inte söktrycket till lärarutbildningarna runt om i landet speciellt hög, vilket oroar många inom grundskolan. Vilka ska ta över när våra äldre erfarna lärare går i pension? Enligt universitetskanslersämbetet kommer det behövas cirka 8 000 fler nyutexaminerade lärare varje år för att det ska kunna täcka upp det enorma behovet som finns och kommer att finnas framöver. Lärarbristen är ett faktum och ett stort problem i det svenska samhället.