Lärarutbildningar i Sverige

Det råder idag en enorm lärarbrist ute i landet, på alla håll och kanter, vilket även är anledning till ett ökat antal pedagoger. Det saknas lärare inom alla kategorier och former vad det gäller grundskolan. En del av problemet kan ha att göra med den lag som infördes år 2011 som nu innebär att du måste ha en så kallad lärarlegitimation för att få undervisa i den svenska grundskolan. Tidigare krävdes inte detta, vilket gav ett större utrymme för obehöriga lärare.

Tanken är att den här legitimationen ska bidra till att utbildningen håller en högre kvalitet då alla lärare måste uppnå vissa mål och krav för att få denna legitimation, vilket förhoppningsvis även skulle öka lönen för yrkesgruppen. Samtidigt försvinner dock möjligheten att undervisa för de personer som kanske är jätteduktiga pedagoger och duktiga inom sitt ämne men som saknar den formella behörigheten och som kanske inte riktigt har möjligheten att uppnå den numera obligatoriska behörigheten. 

Lärarutbildningar i Sverige

Det finns olika kategorier av utbildningar att välja bland när du ska studera till att bli behörig lärare. Du kan välja att arbeta som förskollärare, grundskollärare eller ämneslärare. Som förskollärare arbetar du med barn som är mellan 1-6 år gamla. Arbetar du som grundskolelärare kan du arbeta på fritidshem eller årskurs 1-3 samt årskurs 4-6. Som ämneslärare kan du välja om du vill arbeta på högstadiet eller i gymnasieskolan.

Att arbeta som lärare innebär att du ska tycka om att lära ut saker och du ska ha någon form av pedagogiskt intresse och intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Du ska vara medveten om att det till och från kan vara en tuff miljö att arbeta i och att det inte alltid är helt enkelt att stå ensam inför en hel klass och undervisa.

Universitet och högskolor

Vilken utbildning och inriktning du väljer kan bero på många olika faktorer. Det kan bero på vilken ort du blir antagen för studier när du söker, det kan bero på om du lyckas ordna med ditt boende, din ekonomi och så vidare.

Det finns idag många olika lärosäten som erbjuder mycket bra lärarutbildningar runt om i Sverige. Här nedan följer en lista av dessa där vi nämner några av platserna.

Lärarutbildningen i Sverige finns bland annat på följande lärosäten: Linköpings universitet, Umeå universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Dalarna högskola, Jönköping universitet, Stockholms universitet och Högskolan väst. Idag är söktrycket inte särskilt högt på lärarutbildningarna och det är inte alltid alla platser fylls upp för att vi ska kunna täcka upp för den stora lärarbrist vi redan har i landet. Det är oroväckande statistik med tanke på att en generation lärare snart går i pension.