Lärarförbund

1838 skapades Sveriges första lärarorganisation av fem lärare i Blekinge. Det är tack vara dem det finns den variation på fack, förbund och intresseorganisationer idag som enbart specialiserar sig på lärares rättigheter och på skolutveckling. Organisationerna är uppbyggda efter medlemmarnas utbildning och skoltillhörighet, så beroende på vilken skolform du jobbar inom samt om du har speciella behörigheter bör du basera ditt val av organisation.

De mest inflytelserika organisationerna i landet är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund (LR), Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) och Lärarförbundet. Svenska Folkhögskolans Lärarförbund och Lärarförbundet tillhör TCO och de två resterande tillhör SACO. Att bli medlem i ett av dessa förbund är även ett bra sätt att öka ditt inflytande på arbetsplatsen. 

Sveriges Universitetslärare och Forskare (SULF) riktar sig mot de som arbetar på universitet eller högskola, oavsett om det är som lektor, lärare eller doktorand. Det finns också ett förbund vid namn Svenska Folkhögskolans Lärarförbund som riktar sig till dig som arbetar som folkhögskollärare. Utöver det ovannämnda förbunden finns det även ett antal olika ämnesföreningar. Ett exempel, och även det äldsta, är Svensklärarföreningen, tidigare känd som Modersmålslärarnas förening.

Vad är TCO och SACO?

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) är en facklig centralorganisation som inte är politiskt bunden och fungerar som en företrädare i samhällspolitiska frågor. TCO har 15 medlemsförbund och hade 2011 omkring 1,2 miljoner medlemmar.

Varje medlemsförbund har en representant som tillsammans med en beredningsorganisation bildar styrelsen. Det högsta besluten tas dock av kongressen. Kollektivavtalsförhandlingarna bedrivs inte av dem, utan av de enskilda förbunden som personen är med i. TCO deltar i bland annat offentliga utredningar.

SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation, har 23 självständiga fack- och yrkesförbund med cirka 600 000 akademiker. Detta centralförbund är inte heller bunden till något politiskt parti. Kongressen, det högsta beslutande organet inom organisationen, samlas var fjärde år. Den väljs i sin tur av styrelsen som leder den dagliga verksamheten. Deras främsta fokus ligger på att främja forskning och utbildning och verkar därför ofta som opinionsbildare inom samhällspolitiska frågor.

De två största lärarförbunden

Sveriges största lärarförbund, Lärarförbundet, fick sin nuvarande form tack vare sammanslagningen mellan Svenska facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund 1991. Deras medlemmar får bland annat hjälp med avtalsförhandlingar och vid oväntad arbetslöshet kan de erbjuda stöd från Lärarnas arbetslöshetskassa. Förutom detta ger förbundet även ut ett flertal tidningar som medlemmarna får några gånger om året. Lärarnas tidning är en av dem och innehåller reportage, fackliga frågor samt nyheter.

Lärarnas Riksförbund har drygt 90 000 medlemmar som är behöriga lärare och yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolor. Riksförbundet fungerar som ett ombud som ger råd och stöd när det kan tänkas behövas. Vare sig det gäller att få råd om löneförhandlingar eller hjälp med att återfå sin tjänst kan Riksförbundet hjälpa till. För personer som inte är behöriga lärare eller yrkesvägledare än går det att bli medlem medan man studerar till lärare.