Förbättra din lön som lärare

Att vara lärare är ett av de viktigaste yrkena i ett modernt samhälle och många menar att det är ett kall, att vilja hjälpa unga människor till en bra och trygg framtid. Att du gör ett bra jobb som lärare tjänar hela samhället på i det långa loppet. I slutändan är läraren den som har gett grunden för varje individ och samhällets framgång. Därför är du värd en bra lön som lärare.

Det finns många tillfällen att förhandla om lönen

Förutom vid det årliga lönesamtalet finns det möjlighet att förhandla om en högre och mer rättvis lön vid fler tillfällen. Har du fått mera ansvar, vidareutbildat dig eller fått nya arbetsuppgifter så är det ett lysande tillfälle att förhandla upp din lön. Tänk på det här, förbered dig väldigt noga och undersök vad dina kollegor med liknande arbetsuppgifter i skolan och regionen tjänar du kan även få hjälp av lärarförbund med lönestatistik och idéer. Med de kunskaperna sätter du upp ett mål och presenterar dina argument för den lönesättande chefen och föreslår den nya lönen som du är värd.

Att söka tjänst som ämnesansvarig och hos nya arbetsgivare kan ge klirr i kassan

Jämför din lön med marknaden i övrigt och sök några andra tjänster, för att undersöka vad andra arbetsgivare kan vara villiga att betala för dina kunskaper. Att gå vidare i karriären och att söka som ämnesansvarig eller verksamhetsledare är ett bra tillfälle att öka din lön.

Privatskolor är också en skolform som ofta ger  högre lön för lärarna. En viktig aspekt med att söka nya tjänster, både privata och kommunala är att du erhåller en större kunskap om vilken lönenivå som är rimlig.

Med dina nya kunskaper kan du lättare förhandla om en bra lön

När du har skaffat dig kunskap om vad de olika privata och kommunala aktörerna inom utbildning kan erbjuda dig arbetsmässigt och lönemässigt, har du ett lysande tillfälle att välja och vraka. Samt ta en seriös förhandling med din nuvarande arbetsgivare. Det kommer förhoppningsvis kunna leda till ett lönelyft. Skulle du välja att gå vidare inom den privata utbildningssektorn finns det egentligen inga begränsningar för vad du kan förhandla dig fram till för lön. Behöriga lärare är en bristvara i stora delar av landet.

Bristen på kompetenta och behöriga lärare öppnar upp för att kunna genomföra en lyckad löneförhandling. Inom den privata sektorn är det ju förutom skicklighet, tillgång och efterfrågan som till stor del bestämmer lönen. Nu spelar inte bara lönen in, det finns givetvis andra viktiga värden som ska beaktas och lärarna har av tradition en stor yrkesstolthet där man sätter eleven i centrum. Men att undersöka möjligheter och inse att man som lärare är eftertraktad och värd en rimlig lön, är något som kan rekommenderas till alla lärare.