Så kan du förbättra din arbetsplats genom facket

Statistik som publicerats av Lärarförbundet visar att lärarna är en oerhört stressad och överarbetad arbetsgrupp. Facket finns bland annat till för att ge lärarna möjligheter att ändra på det. Här är därför några sätt som medlemskap i ett fackförbund kan hjälpa dig att förändra din arbetsplats till det bättre.

Våga slå larm till din arbetsgivare

Något en arbetsgivare inte vet om kan hen heller inte göra något åt. Berätta därför för din rektor eller skolledning när något inte funkar.

Slår du larm tidigt underlättar det för alla parter. Om skolans ledning inte tar till passande åtgärder – kontakta facket för att få råd och stöd.

Är du inte med i en facklig organisation så bli det snarast möjligt. Är du osäker på vilket fackförbund du ska bli medlem i kan du använda dig av jämförelsetjänsten på www.fackförbund.com. Tänk på att du aldrig på förhand kan veta hur mycket fackligt stöd du kan komma att behöva i framtiden.

Var med i systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en modell som finns på plats för att underlätta förändring. Modellen innebär fyra steg att utgå ifrån, för att veta var och hur en förändring bör gå till.

  • Undersökning. Verksamheten undersöks för att se vilka risker arbetet medför.
  • Sannolikhet. Man ser över hur sannolika de upptäckta riskerna är och vilka problem det kan leda till.
  • Åtgärder. Arbete för att se hur riskerna kan minskas och hur problem kan lösas.
  • Utvärdering. Efter arbetets slut ser man över om situationen förbättrats.

Modellen är tänkt att appliceras som ett kretslopp; visar utvärderingen att problemet kvarstår görs processen om igen.

Kontakta skyddsombudet

Skyddsombudet, som även kallas för arbetsmiljöombudet, utses i stor utsträckning av den fackliga organisation som styr kollektivavtalen på arbetsplatsen. Om ingen sådan är aktuell, är det kollegiet som utser en passande kandidat.

Om arbetsplatsen har fem eller fler anställda kräver arbetsmiljölagen att det finns minst ett skyddsombud. Lärare tenderar att vara anställda inom större institutioner, och därför finns det med största sannolikhet minst ett skyddsombud finnas att kontakta.