Öka ditt inflytande på skolan

Ibland kan det kännas som att man inte har något att säga till om samtidigt som man är överbelastad med arbete. Det är det många lärare som vittnar om idag. Högar av pappersarbete och färre möjligheter att arbeta nära eleverna, samtidigt som makten över den egna arbetsmiljön känns långt borta. Det finns dock en del saker du kan göra. Läs vidare i denna guide för att ta reda på mer!

Engagera föräldrarna

Det är inte alltid du som lärare har fullständig kontroll över eleverna. Det kan vara så att de har slutat lyssna på dig eller att enstaka problem inte går att lösa dem och dig emellan. Då är det ofta en bra lösning att ta tag i problemet på riktigt genom att helt enkelt kontakta de berörda föräldrarna. Då förstår barnet ofta allvaret i situationen och dessutom är fler än du därefter ansvariga för att något görs åt saken, vilket är både effektivare och mer avlastande för dig.

Kontakta facket

Om det är ett problem som rör en konflikt mellan dig och arbetsgivaren direkt är det alltid bra att kontakta facket. De vet vad du har för rättigheter och kan hjälpa dig att få dem igenom. Beroende på vilken skola du arbetar på finns det olika fack men oavsett vad, bör du alltid vara med i facket. Man vet aldrig när det kan komma till användning men det är alltid bra att bidra till arbetarnas makt. Det gör du genom att stötta facket.

Facket kan stödja dig i processen att exempelvis tillsätta flera pedagoger i klassrummen för att ta en del av arbetsbördan. De kan även försöka finna andra lösningar som hjälper dig att hantera din arbetssituation.

Lärarföreningar och avancemang

Ytterligare en metod som kan hjälpa dig att skaffa dig mer makt över din arbetssituation är att avancera till ansvarspositioner. På så vis får du en direkt kontroll över de beslut som kan behöva tas för att få till en förändring på skolan. Vad du får räkna med är förstås att det kan innebära ytterligare en arbetsbelastning. Detta är därmed ett alternativ för dig som har utrymme för att arbeta ännu lite mer och inte för dig som redan känner att du dränks av arbete.

Du kan också gå med i och ta hjälp av lärarföreningar eller möjligen starta en helt ny. Dessa har fördelen att medlemmarna är lärare och därmed vet de vad du pratar om. Ta gärna hjälp av andra lärarna på skolan om du vet att de upplever samma problem som du. Ju fler ni är, desto starkare blir ni. I grupp har man ofta mer att säga till om än man kan tro och många chefer är förvånansvärt villiga att samarbeta om man bara lyckas övertala dem med hjälp av majoritetsargument.