Allmän information om konkurs

 

Lærernes Indkøbscentral LIC (Lärarnas Inköpscentral Ekonomisk förening, org.nr 785000-1780) har enligt beslut av Gävle Tingsrätt i Sverige den 15 juli 2014 inlett konkursförfarande. Konkursförfarandet gäller även företagets danska filial, Lærernes Indkøbscentral LIC, Cvr-nr.: 24260313. 

 

Vid beslutet om att inleda konkursförfarandet utsågs advokat Christian Bergqvist från Wistrand Advokatbyrå till konkursförvaltare.

 

På grund av företagets aktiviteter i Danmark har konkursförvaltaren Christian Bergqvist bett advokat Gert Nissen från LETT Advokatpartnerselskab att bistå med hanteringen avveckling av konkursboets verksamhet och tillgångar  i Danmark.

 

Nedan finns information för dig som kund, LIC-samarbetspartner eller leverantör till LIC.

 

Information till LIC:s samarbetspartner

 

Samarbetspartner med rabattavtal

 

Konkursboet har uppmärksammats på att det mellan LIC och en rad samarbetspartners finns samarbetsavtal, enligt vilka LIC-medlemmar har fått rabatt vid köp från företaget med LIC MasterCard.

 

Vi tar gärna emot en kopia av sådana avtal, även om vi redan nu understryker att konkursboet inte har för avsikt att träda in som part i avtalen. Det innebär med andra ord att konkursboet ej kommer att fortsätta med dessa avtal.

 

Vi vet för närvarande inte hur många LIC-medlemmar som har utnyttjat respektive rabattavtal, och i vilken omfattning betalning har skett för försäljning av varor och tjänster, och tar därför gärna emot information om detta.

 

I de fall som betalning skett från medlemmen (speciellt betalning med LIC MasterCard, och där betalningen har kommit eller ska komma till LIC) utan att avräkning skett med dig som LIC-samarbetspartner, är det konkursförvaltarens  uppfattning att frågan om LIC-medlemmarnas rätt att kräva leverans av varan eller tjänsten är en fråga som får hanteras mellan kunden/köparen, det vill säga LIC-medlemmen, och dig (som är LIC-samarbetspartner).

 

Om du är berörd av detta problem så rekommenderar vi dig att söka juridisk rådgivning.

 

Observera att konkursboet inte känner till vilka kunder/LIC-medlemmar som har ingått avtal. Vi rekommenderar dig därför att ta kontakt med dina kunder/LIC-medlemmar gällande gjorda beställningar av varor eller tjänster.

 

Föreningens/företagets fordringsägare uppmanas att anmäla eventuella krav till konkursförvaltaren. Kravet kommer då att antecknas i den kommande konkursbouppteckningen och fordringsägaren att underrättas av Malmö tingsrätt om den fortsatta hanteringen av kravet.. Anmälningarna kan skickas med vanlig post till Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 90 STOCKHOLM eller med e-post till lic@wistrand.se Ange ditt fullständiga firmanamn, organisationsnummer, adress, kravets storlek och vad kravet avser.

 

Information till butiker som accepterar LIC MasterCard:

 

Konkursförvaltaren känner till att många butiker har tagit emot LIC MasterCard som betalningsmedel. Det är konkursboets uppfattning att betalning för varor och tjänster med LIC MasterCard är ett förhållande mellan dig som driver företaget och kortutställaren respektive kunden/LIC-medlemmen.

 

Enligt information från konkursförvaltaren kan LIC MasterCard även i fortsättningen användas som ett vanligt Mastercard, och konkursförvaltaren hänvisar i dessa frågor till hemsidan för Sparbanken Öresund, www.sparbankenoresund.se/ för mer information.

 

Information till leverantörer:

 

Allmän information till leverantörer:

 

För det fall du har levererat varor eller tjänster till LIC, som du inte har fått betalt för, uppmanas du att anmäla ditt krav till konkursboet.

 

Anmälningarna kan skickas med vanlig post Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 90 STOCKHOLM eller med e-post till lic@wistrand.se Ange ditt fullständiga firmanamn, organisationsnummer, adress, kravets storlek och vad kravet avser.

 

Information till leverantörer som har utställningsmodeller eller liknande i LIC:s butiker i Herlev och Aarhus:

 

Konkursförvaltaren har fått veta att det i butikerna i Herlev och Aarhus finns en större mängd utställningsmodeller, kyldiskar, försäljningsmaterial mm. som tillhör leverantörer eller tredje man.

 

I den utsträckning konkursförvaltaren kan avgöra ägandet till utställningsmodeller och liknande kommer dessa att utlämnas till ägarna vid tidpunkter som bestäms senare.

 

Leverantörer som har utställningsmodeller i en eller bägge av LIC´s butiker, ska meddela detta till LETT Advokatpartnerselskab på e-post lic.konkurs@lett.dk, med tydlig angiven text i ämnesfältet ”Udleveringskrav i henhold til konkurslovens § 82 - UDSTILLINGSMODEL”. E-postmeddelandena ska även innehålla dokumentation som styrker ägandeskapet samt en beskrivning av utställningsmodellen för att underlätta identifieringen av föremålen.

 

Konkursförvaltaren kan för närvarande inte lämna information om när utställningsmodeller mm. kan avhämtas. Ytterligare information kommer att finnas på hemsidan www.lic.dk.

 

Information till kunder:

 

Allmänt om LIC MasterCard:

 

Som en konsekvens av konkursen upphör LIC:s rabatter.

 

Om köpet gjorts före konkurstillfället, den 15 juli 2014, ska du (som kund)fortfarande få den avtalade rabatten, och du kan i dessa fall kräva detta från butiken/samarbetspartnern.

 

Om köpet gjorts eller kommer att göras efter den 15 juli 2014, kommer du inte att få den rabatt som LIC-medlemmarna hittills har varit berättigade till när de betalat med LIC MasterCard.

 

Enligt information till konkursförvaltaren kan LIC MasterCard även i fortsättningen användas som ett vanligt Mastercard. LIC-medlemmar med LIC MasterCard måste därför inte (omedelbart) byta sina Mastercard på grund av konkursen.

 

För mer information om LIC MasterCard hänvisas till hemsidan för Sparbanken Öresund, www.sparbankenoresund.se/ för mer information.

 

Speciellt vid köp med LIC MasterCard

 

Lån og Spar Bank A/S har på https://www.lsb.dk/lic/ skapat en överskådlig översikt av vad man som kund/LIC-medlem ska göra, om man blir kontaktad av ett företag/LIC-samarbetspartner, som meddelar att man inte fått betalt för en vara eller tjänst.

 

 

Reklamation av produkter köpta från LIC i butik eller på internet:

 

Konkursboet ansvarar inte för fel eller brister på produkter som köpts hos LIC före konkursen. Krav på grund av fel eller brister hos produkterna kan anmälas till konkursboet genom brev till LETT Advokatpartnerselskab eller via e-post till lic.konkurs@lett.dk. Redogör för felet/bristerna, ställ ett krav och bifoga dokumentation som styrker kravet, t.ex. kopia av kvitto eller liknande.

 

Förbeställda och betalda varor:

 

I den omfattning konkursförvaltaren kan identifiera förbeställda och betalda varor, som finns i föreningens/företagets butik i antingen Herlev eller Aarhus, kommer dessa att levereras på tidpunkter som bestäms senare.

 

Kunder/LIC-medlemmar som har gjort förbeställningar och betalt för dessa varor, uppmanas anmäla eventuella krav till LETT Advokatpartnerselskab i brev eller med e-post till lic.konkurs@lett.dk, med tydligt angiven text i ämnesfältet ”Udleveringskrav i henhold til konkurslovens § 82”. Till anmälan ska bifogas dokumentation som styrker köpet och betalningen, t.ex. kopia av faktura, betalningsinformation mm.

 

Konkursboet kan för närvarande inte lämna information om när eventuella varor kan avhämtas. Ytterligare information kommer att finnas på denna hemsida (www.lic.dk).

 

Löpande abonnemang/avtal, gåvokort mm.:

 

Kunder/LIC-medlemmar med löpande avtal/abonnemang, t.ex. el- och vattenbolag, optiker m.fl. uppmanas ta kontakt direkt med den enskilda leverantören/LIC-samarbetspartnern för en eventuell fortsättning (utanför LIC:s regi) eller ett upphörande av kundförhållandet. Konkursboet känner till att en rad leverantörer/LIC-samarbetspartners redan har kontaktat kunderna/LIC-medlemmarna direkt.

 

Vi kan också informera om att konkursboet inte önskar träda in som part i avtalen om löpande abonnemangstjänster.

 

Om du som kund/LIC-medlem har betalt direkt till LIC, och därefter korrekt har blivit eller kommer att blir krävd – på nytt – av leverantören/LIC-samarbetspartnern, till följd av LIC:s bristande betalning till leverantören/LIC-samarbetspartnern, kan eventuella krav mot konkursboet skickas per post till LETT Advokatpartnerselskab eller med e-post till lic.konkurs@lett.dk. Kom ihåg att bifoga dokumentation som styrker kravet.   

 

Speciellt om PH-lampor:

 

Om man har beställt och förbetalt en PH-kopparlampa hos LIC i Aarhus eller Herlev, har man enligt konkursboets information ingått ett avtal med Louis Poulsen om att lamporna levereras oavsett den inträffade konkursen.

 

Om du har beställt en lampa – men ännu inte betalt för denna – har ordern annullerats från LIC, men enligt information från konkursförvaltaren finns det – trots den från början begränsade beställningstiden – möjlighet för att du mot uppvisade av dokumentation kan ombeställa lampan direkt från Louis Poulsen.

 

Alla kunder/LIC-medlemmar bör känna till ovanstående genom ett brev av den 10 juli 2014 från LIC, och dessutom ska Louis Poulsen senare också ha meddelat detta till de berörda kunderna/LIC-medlemmarna.

 

Vid oklarhet kan man vända sig till Louis Poulsen per e-post till detail@lpmail.com eller på telefon till Kundtjänst på +45 33 29 86 58.