Lärarnas Inköpscentral ekonomisk förening (”LIC”) är försatt i konkurs

 

Allmän information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevakningsförfarande i Malmö tingsrätt har inletts 2015-09-21

 

Tingsrätten har den 21 september 2015 beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i konkursen. Den som vill bevaka fordran i konkursen ska göra det skriftligen hos tingsrätten senast 2015-11-30 och bifoga de handlingar som utgör grund för fordringen, exempelvis fakturor eller kontoutdrag. Även förmånsrätt ska bevakas. Uppgift om grunden för yrkad förmånsrätt ska i förekommande fall anges. Alla handlingar ska ges in till rätten i två exemplar.

 

Postadress till tingsrätten:

 

Malmö tingsrätt

Konkursavdelningen

Box 265

201 22 MALMÖ

 

Konkursförvaltningen kommer att granska samtliga bevakningar. Konkursförvaltaren, och varje borgenär, har rätt att rikta anmärkning mot en bevakning senast 2016-02-08.

 

Under anmärkningstiden finns bevakningshandlingar tillgängliga för granskning hos tingsrätten på Kalendergatan 1 i Malmö.

 

Om anmärkning görs kommer ett förlikningssammanträde att hållas i tingsrätten den 23 februari 2016 kl. 13.00.

 

Nedan följer närmare information för särskilda intressenter.

 

SPARKONTOHAVARE

 

Konkursförvaltaren har fått uppgifter om vilka som varit sparkontohavare och behållning för dessa per konkursdagen. Den sparkontohavare som vill ha rätt till utdelning i konkursen måste, liksom alla andra fordringsägare, bevaka sin fordran hos tingsrätten senast den 30 november 2015.

 

Den som eventuellt inbetalat pengar till sitt sparkonto efter den 15 juli 2014 har rätt att få dessa pengar återbetalade. Kontakta då konkursförvaltaren på adress ovan.

 

Tillgodohavande som fanns hos LIC per konkursdagen är en oprioriterad fordran i konkursen. Det innebär att kontohavaren endast kan få betalt om det blir utdelning i konkursen och då med den procentandel som fastställs för samtliga oprioriterade fordringsägare i konkursen. Beträffande anmälan och bevakning av fordran i konkursen, se ovan.

 

DEN SOM BOKAT RESA TILL CHATEAU SEILLANS

 

Uthyrning av Château Seillans har upphört. Egendomen är såld. Detta innebär att bokade perioder inte kan utnyttjas. Krav på återbetalning av inbetalda förskott utgör oprioriterade fordringar i konkursen.

 

Den som har krav på återbetalning av förskott kan anmäla och bevaka sin fordran enligt vad som anges ovan.

 

LIC SAMARBETSPARTNERS I DANMARK

 

De butiker och andra som haft samarbetsavtal med LIC avseende ”LIC Mastercard” och som har oreglerade betalningar avseende inköp gjorda på korten är oprioriterade fordringsägare i konkursen.

 

Konkursförvaltningen har inte fått någon komplett förteckning över sådana fordringsägare. Den som har ett sådant krav ska därför anmäla och bevaka sin fordran enligt vad som anges ovan.